Det eksisterende menneske har behov for at have livsvilkår og livsbetingelser, der forudsætter en livsstil, der tiltaler det respektive individ. Det betyder, at menneskets livsformer bør give dem en vis tilfredsstillelse i tilværelsen.

Behagelige livsbetingelser, positive livsvilkår og høj levestandard er alle tilstande, som ikke alle mennesker får lov at stifte bekendtskab med.

Få udarbejdet en fremtidsfuldmagt

Som udgangspunkt findes der ingen garanti for et liv uden problematiske situationer, udfordrende hændelser, hårde oplevelser og svære beslutninger. Livets gang sætter betydningsfulde, intense og indflydelsesrige spor på menneskets fysiske og psykiske krop. Af netop den årsag bør du udarbejde en fremtidsfuldmagt, der udtrykker, at en erklæring kan risikere at blive en nødvendighed i fremtiden.

Hvad kan en fremtidsfuldmagt betyde for dig?

En fremtidsguldmagt er en dokumenteret erklæring, der indeholder beslutninger omhandlende diverse forhold, der vedrører din eksistens i samfundet. Disse kan blive taget i brug, hvis der skulle opstå situationer, hvor du ikke længere selv er i stand til at udtrykke dine holdninger, meninger eller aktive beslutninger vedrørende diverse områder, der påvirker din levestandard.

Selve indholdet i fremtidsfuldmagten kan være af vidt forskellig karakter, og det kan være meget individuelt, hvilke behov du ønsker at udfylde i en given erklæring. Der er en primær information og oplysning, som størstedelen af fremtidsfuldmagterne indeholder. En fremtidsfuldmagt fremhæver, hvilke repræsentanter eller fremtidsfuldmægtige – i tilfælde af det bliver en nødvendighed – må varetage dine personlige, økonomiske og andre relevante interesser.

I den forbindelse er det væsentligt at pointere, at fuldmagten hverken kan eller vil træde i kraft før, at du ikke selv kan varetage ovennævnte interesser på vegne af dig selv. Dette kunne være som konsekvens af fysiske begrænsninger, svækket mentalt helbred eller sygdom. Listen er ikke udtømmende.

Hvem kan jeg udpege som fremtidsfuldmægtige?

Kan du i din fremtidsfuldmagt indberette hvem som helst til at repræsentere dig som fremtidsfuldmægtig, hvis behovet skulle opstå? På trods af at de enkelte svar er, at alle som udgangspunkt kan udnævnes som fremtidsfuldmægtige, så findes der undtagelser.

Der eksisterer forskellige elementer, som du bør være ekstra opmærksom på i udvælgelsesprocessen. Lad os forklare nærmere omkring de muligheder, som du har, når det kommer til dine repræsenterende kræfter.

Udvælg en eller flere personer som fremtidsfuldmægtige

Du kan udvælge en enkelt person eller flere personer, der skal være dine fremtidsfuldmægtige. Du skal være fortrolig med nogle simple krav til, hvem du fremhæver som fremtidsfuldmægtig. Vedkommende skal være fyldt 18 år, og ligeledes må de udnævnte ikke være under værgemål, samt være underlagt en fremtidsfuldmagt, der er trådt i kræft.

Et væsentligt aspekt af selve udvælgelsen når det gælder fremtidsfuldmægtige, det er, at du bør være ekstra sikker i din sag, når du noterer, hvem dine fremtidsfuldmægtige skal være. Grunden til ovenstående er, at din fremtidsfuldmagt som oftest først træder i kraft på et tidspunkt ude i fremtiden. Så det skal være en velovervejet beslutning, når du inkorporerer udefrakommende individer, der automatisk vil få personlige indsigter på diverse områder i dit liv.